flexile-white-logo

Mære FoU-Arena

For forskere

På Mære kan forskere få tilgang til moderne forsøksfasiliteter og hjelp til praktisk gjennomføring av forskningsprosjekt. Forsøkene utføres med bistand av erfaren fagkompetanse på skolen.

FoU-arena

På Mære møtes vi rundt felles utfordringer og her skapes innovasjoner for framtida. Vår oppgave er å være en god arena for FoU, der vi kan bidra med bygninger, jord, husdyr og dyktige fagfolk samt et stort nettverk innen landbruksnæringen.  Vi tror på møtet mellom forskere, gårdbrukere, næringsliv, ansatte og elever. Mære og Skjetlein samarbeider tett om å være en god arena for forskere og innovatører. Les mer om gården vår her.

Informasjon

Vi tilrettelegger slik at forskningsprosjektet passer inn i daglig drift, og at den rette kompetansen kobles på.

Trenger du noen å sparre med?

Koordinering av ressurser og avtaler:
Rolf Kristian Wensbakk +47 482 85 472

Fasiliteter i verdensklasse

Mære har tilgang til moderne forsøksfasiliteter innen konvensjonell og økologisk frilandsproduksjon, veksthus, gris-, ammeku-, og melkefjøs, samt tilgang til laboratorier via NIBIO og Nord universitet.

Forsøksaktiviteter

Eksempel på FoU aktiviteter på Mære

 • Ulike planteforsøk på økologisk og konvensjonelt areal
 • Variabel sprøyting og gjødsling på friland med RTK GPS
 • Jordforbedringsforsøk med bland annet biokull og ulike vekstmedium
 • Vekstforsøk i kontrollert klima med egen avdeling
 • Fôrforsøk i gris-, ammeku- og melkefjøs
 • Metanmålinger med GreenFeed
 • Living lab energi

Nettverk og samarbeidspartnere

 • Nord universitet
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • SINTEF
 • NTNU
 • NMBU
 • Skjetlein og Val videregående skoler
 • Norsk landbruksrådgiving
 • GENO
 • Nortura
 • Felleskjøpet
 • NTE med flere