flexile-white-logo

Norsk rødt fe blir grønnere!

Avlsselskapet Geno avler frem ei melkeku med mindre metanutslipp.

«Klimabidraget kan kanskje bli så mye som 10% lavere utslipp fra melkeproduksjon i løpet av en 10 års periode, og lykkes vi kan vi redusere utslipp som utgjør et betydelig bidrag av landbrukets samlede utslipp»

prosjektleder Sverre Lang-Ree

Geno er eid av norsk bønder og er i verdensklasse når det gjelder avlsprogram og avlsfremgang på storfe. Og nå har de har lagt inn reduserte klimagassutslipp som et avlsmål for rasen Norsk rødt fe.

Vi på Mære er stolte over å kunne bidra til at Geno kan forske på dette ved hjelp av en Green Feeder som er installert i melkefjøset vårt, som måler kyrs metangassutslipp.

Her kan du få vite mer om Genos avlsarbeid for ei grønnere ku:

24. mars 2023

Se flere prosjekter

Beiting og karbonbinding

Beiting og karbonbinding

Studier fra andre land tyder på at beitebruk fører til økt lagring av karbon i beitemark. Dette gjelder særlig for naturbeiter. Beitemarkene må ...
På vei mot nullutslippsgården

På vei mot nullutslippsgården

NIBIO har på oppdrag av Mære landbruksskole utarbeidet en rapport om hvilke tiltak som kan være aktullle å gjennomføre for å redusere utslipp av ...
En glad gris

En glad gris

Vi får en mer fornøyd gris om vi tilfører rotemateriale som for eksempel høy, halm, torv eller pellets. Ellen Marie Rosvold er forsker ved Nord ...