flexile-white-logo

Vi bygger i tre

Å bygge i tre gir en stor klimagevinst. Da vi skulle bygge nytt melkefjøs var det en selvfølge at mest mulig av bygget skulle settes opp i tre.

– Det var aldri noe spørsmål om vi skulle bygge i tre da vi begynte planleggingen av nytt melkefjøs i 2015. Vi ønsket å bygge et lavutslippsfjøs og da var valget lett. Det er svært stor forskjell på CO2-avtrykket på betong og et trebygg, sier Tove Hatling Jystad, Utviklingsleder ved Mære landbruksskole. – Som bonus fikk vi et veldig trivelig og rolig fjøs, du kjenner roen når du går inn selv om det er et stort fjøs, sier Jystad.

Til sammen er det brukt 225 m3 tre i melkefjøset. I gjennomsnitt vil økt bruk av tre redusere klimagassbelastningen fra byggematerialer tilsvarende 1,6 tonn CO2 pr m³ trelast. Melkefjøset vårt har kanskje bidratt med en klimagassgevinst tilsvarende 350 tonn CO2.

Hybelhuset med plass for 40 eleverer også bygd i tre og bidrar ytterligere til at vi holder våre klimagassutslipp nede.

25. mars 2023

Se flere prosjekter

Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. ...
Landbruket som energiprodusent

Landbruket som energiprodusent

Landbruket i Trøndelag har potensiale til å levere hele 2 200 GWh energi. Ser vi bort fra biovarme er potensialet fortsatt hele 900 GWh. Dette ...