flexile-white-logo

Alt om karbonlagring i jord på 30 minutter

Vi vil i brosjyren Jorda vår og karbonlagring se nærmere på det organiske materialet i jorda, og den betydningen det har for å bygge opp ei fruktbar jord. Økt karbonlagring i landbruksjord er ansett som et viktig klimatiltak både nasjonalt og internasjonalt. Økning i lageret av organisk materiale i jorda gjennom økt fotosyntese ser ut til å være den sikreste måten å øke karbontilførselen til jorda på. Jord inneholder opptil tre ganger så mye karbon som det som finnes i atmosfæren, og det er mulig å ta mer ut fra atmosfæren og lagre det i jorda via fotosyntesen. 

Økt karbonlagring i landbruksjord er ansett som et viktig klimatiltak

25. mars 2023

Se flere prosjekter

Jordkarbonets hemmeligheter

Jordkarbonets hemmeligheter

Noen av landets fremste forskere på jordkarbon, jordmikrober og biokull var innledere på webinaret Jordkarbonets hemmeligheter – om ...
Jordforbedrende vekster

Jordforbedrende vekster

På Mære har vi over flere år gjort praktisk uttesting med innsåing av ulike fangvekster i korn med tanke på jordforbedring og fangst av ...
Vekstskifte

Vekstskifte

Vekstskiftet på Mære består av 3-5 år med eng og 1 år bygg. Vi har også raigras, potet, havre og grønnforvekster i vekstskiftet på deler av ...