flexile-white-logo

Jordkarbonets hemmeligheter

Noen av landets fremste forskere på jordkarbon, jordmikrober og biokull var innledere på webinaret Jordkarbonets hemmeligheter – om karbonbinding, biokull og FoU 3. juni 2020. Vi ønsket å vise fram hva vi vet og hva vi ikke vet om hvordan vi kan binde mer karbon i jorda vår. Nedenfor finner du opptak av webinaret, samt pdf-versjon av foredragene.

Hva vet vi om karbon-binding i jord? Hvilke ubesvarte spørsmål har vi?

Forskning på karbonbinding hos NORSØK v/Sissel Hansen, NORSØK

PDF om karbon-binding i jord

Hva er biokull? Hva vet vi og hva vet vi ikke?

Forskning på biokull hos NIBIO v/Adam O’Toole, NIBIO

PDF om biokull: langvarig karbonlagring

Karbon-prosjektet i Trøndelag

v/Arve Lian, Trøndelag fylkeskommune

Vekstskifteprosjektet i Trøndelag

v/Astrid Johansen, Norsk Landbruksrådgiving

25. mars 2023

Se flere prosjekter

Jordforbedrende vekster

Jordforbedrende vekster

På Mære har vi over flere år gjort praktisk uttesting med innsåing av ulike fangvekster i korn med tanke på jordforbedring og fangst av ...
Vekstskifte

Vekstskifte

Vekstskiftet på Mære består av 3-5 år med eng og 1 år bygg. Vi har også raigras, potet, havre og grønnforvekster i vekstskiftet på deler av ...