flexile-white-logo

Veien til

Nullutslippsgården

Nullutslipps
gården

Et klima og energiprosjekt ved Mære Landbruksskole

Landbrukets klima og energisenter

Løsninger for mindre klimautslipp fra gården

Vårt mål er nullutslippsgården! Vi skal teste og vise fram hvordan gårdbrukere kan redusere klimautslipp fra åker og fjøs, hvordan karbon kan lagres og hvordan vi kan redusere klimautslipp fra gårdens bygninger og fra energibruk. Landbrukets klima og energisenter skal være et sted der praktiske klimaløsninger utvikles, testes og formidles, men også et nettverk av FoU‐miljø, for landbruksnæring, forvaltning og næringsliv regionalt og nasjonalt.

Mer klimasmart agronomi

God agronomi er klimasmart. Vi tester, demonstrerer og deler kunnskap om agronomi som er forenlig med klimamålene.

Gården som energileverandør

Å produsere sin egen energi er både klimasmart og lønnsomt! Sammen leter vi etter nye muligheter for gårdbrukeren.

Innovasjoner knyttet til klima og energi

Vi samarbeider med gårdbrukeren, bedrifter og forskere for å fremme nye klimasmarte teknologier og tjenester.

En bedre utdanning

God kunnskap er avgjørende for gode klimabeslutninger. På Mære utdanner vi framtidas grønne helter!

Klimaspillet

Sjekk hvor mye du kan redusere utslippene dine

Nysgjerrig på hvor mye du kan redusere klimautslippene fra din egen gård? I klimaspillet kan du velge produksjoner og produksjonsomfang og finne hvordan et eller flere tiltak reduserer klimautslippene fra denne gården. Bli med oss og undersøk hvor nært vi kan komme nullutslipp!

Veien til nullutslippsgården

Mære landbruksskole har tatt mål av seg til å bli en Nullutslippsgård, men er det mulig? I en serie med filmer vil vi vise hvordan vi med små grep kan redusere klimagassutslippene fra landbruket.

Anlegg og fasiliteter

Opplev Mære på nært hold med vår 360° visning

Våre prosjekter

Se hva vi jobber med på Mære Landbruksskole

Vi bygger i tre

Vi bygger i tre

Å bygge i tre gir en stor klimagevinst. Da vi skulle bygge nytt melkefjøs var det en selvfølge at mest mulig av bygget skulle settes opp i ...
Nullutslippsgården i ZEN

Nullutslippsgården i ZEN

Vår ambisjon er å nærme oss nullutslipp fra vår gårdsdrift. Gjennom tett samarbeid med ulike kunnskapsmiljø skal vi i årene framover jobbe mot ...