flexile-white-logo

Velkommen til

Nullutslippsgården

Nullutslipps
gården

Et klima og energiprosjekt ved Mære Landbruksskole.

Landbrukets klima og energisenter

Løsninger for mindre klimautslipp fra gården

Landbrukets klima og energisenter skal være et sted der praktiske klimaløsninger utvikles, testes og formidles, men også et nettverk av FoU‐miljø, for landbruksnæring, forvaltning og næringsliv regionalt og nasjonalt. Senterets misjon er Nullutslippsgården og oppgaven er å teste og vise fram hvordan gårdbrukere kan redusere klimautslipp fra åker og fjøs, hvordan karbon kan lagres og hvordan vi kan redusere klimautslipp fra gårdens bygninger og fra energibruk.

Våre målsettinger for et grønnere landbruk:

Mer klimasmart agronomi

God agronomi er klimasmart. Vi tester, demonstrerer og deler kunnskap om klimasmart agronomi.

Gården som energileverandør

Produksjon av fornybar energi er klimasmart. Sammen leter vi etter nye muligheter for gårdbrukeren.

Innovasjoner knyttet til klima og energi

Vi teknologi og nye tjenester trengs for å nå målet om nullutslipp. Vi tester og demonstrerer nye innovasjoner.

En bedre utdanning

God kunnskap er avgjørende for gode klimabeslutninger. Vi utdanner framtidas grønne helter.

Veien til nullutslippsgården

Mære landbruksskole har tatt mål av seg til å bli en Nullutslippsgård, men er det mulig? I en serie med filmer vil vi vise hvordan vi med små grep kan redusere klimagassutslippene fra landbruket.

Opplev Mære Landbruksskole på nært hold med vår 360° visning

Klimaspillet

Sjekk hvor mye du kan redusere utslippene dine

Nysgjerrig på hvor mye du kan redusere klimautslippene fra din egen gård? I klimaspillet kan du velge produksjoner og produksjonsomfang og finne hvordan et eller flere tiltak reduserer klimautslippene fra denne gården. Bli med oss og undersøk hvor nært vi kan komme nullutslipp!

Vi bygger i tre

Vi bygger i tre

Å bygge i tre gir en stor klimagevinst. Da vi skulle bygge nytt melkefjøs var det en selvfølge at mest mulig av bygget skulle settes opp i ...
Nullutslippsgården i ZEN

Nullutslippsgården i ZEN

Vår ambisjon er å nærme oss nullutslipp fra vår gårdsdrift. Gjennom tett samarbeid med ulike kunnskapsmiljø skal vi i årene framover jobbe mot ...