flexile-white-logo

Løsninger for energibruk og energiforsyning ved nullutslippsgården

På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune har AsPlan Viak laget en rapport med råd om hvordan Mære landbruksskole kan bruke og produsere energi for å nærme seg målet om en nullutslippsgård. Rapporten har også konkrete eksempler fra gårder i distriktet. Arbeidet er finansiert med støtte fra ENOVA. 

Følgende tiltak er anbefalt å gå videre med for demonstrasjonsanlegget på Mære:

1. februar 2023

Se flere prosjekter

Solceller på tak

Solceller på tak

På Mære har vi tre solcelleanlegg på tak, ett på ammekufjøset, ett på hybelhuset, og ett anlegg på den nye stallen. Anlegget på ammekufjøset er ...