flexile-white-logo

Solceller på tak

På Mære har vi tre solcelleanlegg på tak, ett på ammekufjøset, ett på hybelhuset, og ett anlegg på den nye stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg.Solcellene utgjør en integrert del av sjølve taket. På hybelhuset og stallen er solcellene lagt oppå eksisterende tak.

Beregnet og reell energiproduksjon:

Anlegget på hybelhuset er beregnet til å gi en årlig strømproduksjon på 55 000 kWh. I 2021 gav anlegget like i overkant av 50 000 kWh. Oversikt over produksjonen gjennom året varierte fra 11,5 kWh i januar, til den beste måneden i april med en produksjon på 9000 kWh.

Anlegget på ammekufjøset er beregnet å kunne gi en årlig produksjon på 34 500 kWh.  I 2021 gav anlegget 24 680 kWh. Variasjonen gjennom året varierte fra 6,22 kWh i januar og opp til 4250 kWh i april, som også her var måneden med størst produksjon. Anlegget som er montert på stallen har en beregnet årlig produksjon på 20 000 kWh.

Mesteparten av strømmen som produseres i anleggene går til direkte forbruk på skolen. Det som ikke forbrukes går inn i overføringsnettet. Det er best lønnsomhet i å bruke strømmen sjøl lokalt. Lagring i batterier eller f.eks. i varmtvann i perioder med overskudd kan bli mer aktuelt etter hvert.

7. februar 2023

Se flere prosjekter

Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. ...
Vi bygger i tre

Vi bygger i tre

Å bygge i tre gir en stor klimagevinst. Da vi skulle bygge nytt melkefjøs var det en selvfølge at mest mulig av bygget skulle settes opp i ...