flexile-white-logo

Større Mære-tomater med mellombelysning

Med LED-lys i røde og blå farger plassert mellom tomatplantene i veksthuset vårt, øker avlingen av tomater. Først og fremst fordi tomatene blir større. Halve tomatavdelingen har mellombelysning i tillegg til tradisjonell belysning fra taket og høstede tomater på begge sider blir veid hver for seg. LED-lyset har et fargespekter som  er skreddersydd for tomaten. 

Avlingsforskjellen mellom halvdelen i veksthuset uten mellombelysning og halvdelen som har mellombelysning er:

201813 % økt avling
201926 % økt avling (utfordring med sykdom dette året)
202023 % økt avling
202123 % økt avling
202220 % økt avling 


Forsøket startet i 2018

Vi var nysgjerrige på om LED-lys som plasseres nede i plantemassen kan gi bedre avling og redusere energiforbruket. For å finne ut av dette gikk vi sammen med Vangberg gartneri, Nibio og Norsk landbruksrådgiving og satte i gang et forsøk der halve tomatveksthuset belyses med Led-lys. Nå sammenlignes tomat-avling fra de to delene i veksthuset og det måles energiforbruk for å se om mellombelysningen har noen effekt. 

LED-lysene er finansiert av Mære landbruksskole og Trøndelag fylkeskommune. Forsøket ble støttet av Distriktsforsk.

23. mars 2023

Se flere prosjekter

Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. ...
Vi bygger i tre

Vi bygger i tre

Å bygge i tre gir en stor klimagevinst. Da vi skulle bygge nytt melkefjøs var det en selvfølge at mest mulig av bygget skulle settes opp i ...