flexile-white-logo

Agdir

Agdir sine produkter og tjenester gir bedre innsikt i vekstforholdene for å kunne ta bedre beslutninger i gårdsdrifta.

Agdir
Agdir. Foto: Svein Arild Frøshaug

«Agdir har hatt stort utbytte av å få delta i Mære sitt nettverk og fagmiljø. Deres gode forståelse for hvilken kontekst våre tjenester skal brukes i, har vært veldig nyttig.»​


– Andrè Skoog Bondevik i Agdir

16. mars 2023

Se flere prosjekter

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling driver med fôringsforsøk på alle produksjonsdyr og har egne forsøksfjøs for melkeku og slaktegris. I tillegg benyttes ...
Geno

Geno

Geno er et avlsselskap som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. De distribuerer storfegenetikk i form av semin ...
NTE Marked

NTE Marked

NTE er et trøndersk eid fornybarselskap som i over hundre år har produsert og levert grønn og fornybar energi til sine kunder. NTE leverer strøm ...