flexile-white-logo

Geno

Geno er et avlsselskap som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. De distribuerer storfegenetikk i form av semin og embryo til storfeprodusenter både nasjonalt og internasjonalt.
Les mer: Geno

«Mære Landbruksskole stiller sine fasiliteter til disposisjon for oss i Geno, og danner grunnlaget for å få til noe unikt. Vårt utgangspunkt er at et samarbeid med flere aktører gir flere muligheter. Samarbeidet gir mulighet for innsyn i ny teknologi og en bevisstgjøring rundt landbrukets rolle når det gjelder klima og miljø.» ​


– Eli Hveem Krogsti, Prosjektleder Fôreffektivitet i Geno​

Eli Hveem Krogsti, Geno
Eli Hveem Krogsti, Geno
16. mars 2023

Se flere prosjekter

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling driver med fôringsforsøk på alle produksjonsdyr og har egne forsøksfjøs for melkeku og slaktegris. I tillegg benyttes ...
NTE Marked

NTE Marked

NTE er et trøndersk eid fornybarselskap som i over hundre år har produsert og levert grønn og fornybar energi til sine kunder. NTE leverer strøm ...
Orkel

Orkel

Orkel utvikler og produserer innovative, lønnsomme og solide landbruksmaskiner og industrimaskiner. Orkel. Foto: Kirsti ...