flexile-white-logo
Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling driver med fôringsforsøk på alle produksjonsdyr og har egne forsøksfjøs for melkeku og slaktegris. I tillegg benyttes nasjonale og europeiske forskningsinstitusjoner og dedikerte husdyrprodusenter som forsøksverter. Felleskjøpet har siden...
Geno

Geno

Geno er et avlsselskap som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. De distribuerer storfegenetikk i form av semin og embryo til storfeprodusenter både nasjonalt og internasjonalt.Les mer: Geno «Mære Landbruksskole stiller...
NTE Marked

NTE Marked

NTE er et trøndersk eid fornybarselskap som i over hundre år har produsert og levert grønn og fornybar energi til sine kunder. NTE leverer strøm til kunder over hele landet. I tillegg til å levere strøm til 200 000 enkeltbrukere, leverer NTE ogå fiberinternett til 130...
Orkel

Orkel

Orkel utvikler og produserer innovative, lønnsomme og solide landbruksmaskiner og industrimaskiner. Orkel. Foto: Kirsti Mehlum «Orkel valgte Innolab Mære til testing fordi vi ønsket å bruke mindre tid på planlegging og gjennomføring. Nærheten...
Agdir

Agdir

Agdir sine produkter og tjenester gir bedre innsikt i vekstforholdene for å kunne ta bedre beslutninger i gårdsdrifta. Agdir. Foto: Svein Arild Frøshaug «Agdir har hatt stort utbytte av å få delta i Mære sitt nettverk og fagmiljø. Deres gode...