flexile-white-logo

Orkel

Orkel utvikler og produserer innovative, lønnsomme og solide landbruksmaskiner og industrimaskiner.

Orkel
Orkel. Foto: Kirsti Mehlum

«Orkel valgte Innolab Mære til testing fordi vi ønsket å bruke mindre tid på planlegging og gjennomføring. Nærheten mellom Mære og Norsk Landbruksrådgiving var praktisk med tanke på oppfølging etter testen og prøvetaking fra rundballer. Testen ville i tillegg få mer kredibilitet ved at en tredjepart gjennomførte den, og at vi kunne få en mer uavhengig rapport på resultatene. Rapporten får da større troverdighet og verdi for videre bruk i bl.a. innføring og markedsføring av det nye produktet.» ​


– Gjermund Kambestad, R&D Manager i Orkel AS​

16. mars 2023

Se flere prosjekter

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling driver med fôringsforsøk på alle produksjonsdyr og har egne forsøksfjøs for melkeku og slaktegris. I tillegg benyttes ...
Geno

Geno

Geno er et avlsselskap som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. De distribuerer storfegenetikk i form av semin ...
NTE Marked

NTE Marked

NTE er et trøndersk eid fornybarselskap som i over hundre år har produsert og levert grønn og fornybar energi til sine kunder. NTE leverer strøm ...