flexile-white-logo

Biodrone

Droneselskapet Biodrone ville utvikle et nytt marked innenfor såing og sprøyting  med drone, men hadde ikke eksakte data på hvor effektiv deres teknologi og metodikk påvirker avlingene.  Via utviklingsmiljøet på Mære ble spisskompetanse fra Norsk Landbruksrådgivning (NLR) koblet på for å verifisere resultatet av såingen av flerårig raigras på eng og fangvekster på etablert åker.

Foto: Thomas Jergel

Mære har gjort det mulig for oss å teste ut vår tjenester og teknologi på tildelte felter, og har fått god oppfølging og veiledning fra nøkkelpersoner med høy kompetanse på områdene vi opererer på.»
– Atilla Haugen, Biodrone AS

Biodrone på NRK
13. mars 2023

Se flere prosjekter

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling driver med fôringsforsøk på alle produksjonsdyr og har egne forsøksfjøs for melkeku og slaktegris. I tillegg benyttes ...
Geno

Geno

Geno er et avlsselskap som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. De distribuerer storfegenetikk i form av semin ...
NTE Marked

NTE Marked

NTE er et trøndersk eid fornybarselskap som i over hundre år har produsert og levert grønn og fornybar energi til sine kunder. NTE leverer strøm ...