flexile-white-logo

Biokull kan bety nye arbeidsplasser og mer karbonbinding

Seminaret om biokull som ble avholdt på Mære 7. mars 2022 hadde fokus på muligheter for næringsutvikling knyttet til biokull. TLab og Proneo har gjennomført en kartlegging og en mulighetsstudie knyttet til biokull og næringsmuligheter. Biokull har et stort potensiale som karbonfanger på grunn av at karbonet blir bundet sterkt i biokullet og kan lagres i jord eller andre medier. Samtidig kan produksjon og bruk av biokull bli en næringsvei for gårdbrukere og bedrifter når vi går inn i det grønne skiftet. Nedenfor finner du presentasjoner fra seminaret. God lesing! 

Alexandra Rassat i Norsk biokullnettverk:    Hva er biokull? Status og muligheter i Norge

Einar Stuve ved Oplandske Bioenergi :     Biokullfabrikken på Rudshøgda – produksjon og marked

Tyson Weaver ved TLab:        Kartlegging av næringsinteresser for biokull i Trøndelag

Adam O`Toole i NIBIO:         Kunnskaps-status om bruk av biokull i plante-og husdyrproduksjonen

Paul Sverre Røe ved PRONEO:        Lønnsomhetsvurderinger for biokull  

Tomas Iver Hallem (SP) oppsummerte seminaret og pekte på mulighetene som biokull kan ha for landbruket og for næringsutvikling. 

24. mars 2023

Se flere prosjekter

Jordkarbonets hemmeligheter

Jordkarbonets hemmeligheter

Noen av landets fremste forskere på jordkarbon, jordmikrober og biokull var innledere på webinaret Jordkarbonets hemmeligheter – om ...
Jordforbedrende vekster

Jordforbedrende vekster

På Mære har vi over flere år gjort praktisk uttesting med innsåing av ulike fangvekster i korn med tanke på jordforbedring og fangst av ...