flexile-white-logo

Bytte til LED-lys

Skifte av lysarmaturer fra gamle typer til moderne LED kan spare ca 50% av energien. I de fleste bygninger er det en form for damplamper, lysstoffrør eller halogen og selv om det er godt lysutbytte fra dem er LED etter hvert blitt så mye bedre. Husdyrrom, oppholdsrom og veksthus er aktuelle steder å skifte.

Nye armaturer har en ekstra kostnad ofte betydelig dyrere enn tradisjonelle armaturer. Dette må betales av innsparing i forbruk.

Levetiden skal være lang men dette er også viktig at kvaliteten er god nok. Med ny lysstyring kan det også oppnås økt produksjon eksempelvis i melkefjøs.

Les mer om LED

Artikkel fra Norsk Landbruk (litt reklame)

22. mars 2023

Se flere prosjekter

Klimatiltak i grisefjøset

Klimatiltak i grisefjøset

Klimaavtrykket i svineproduksjonen er hovedsakelig fra foret. Grisen er ikke drøvtygger og produserer ikke mye metan slik som storfe gjør. ...
Melketank gjenvinne varme

Melketank gjenvinne varme

Melka må kjøles og denne varmeenergien kan gjenvinnes og brukes til forvarming av drikkevann og tappevann. Krever noe mer utstyr og dermed ...