flexile-white-logo

Melketank gjenvinne varme

Melka må kjøles og denne varmeenergien kan gjenvinnes og brukes til forvarming av drikkevann og tappevann. Krever noe mer utstyr og dermed ekstra investering. For nye melketanker er dette vanlig utstyr

Temperaturen skal kjøles ned fra 38°C til 3,5°C og denne varmen kan vi ta vare på. Om vi tar utgangspunkt i 400 000 kg EKM melk vil vi kunne sette opp et regnestykke slik hvor varmekapasitet er 3,88 W/K*kg

Teoretisk varme å hente ut 400 000 * 34,5 * 3,88 /( 60 * 60) = 14873 kWh pr år

Vi måler noe lavere enn dette: 12 000 kWh / år på Mære

Melka kjøles ned til ca 3,5°C
22. mars 2023

Se flere prosjekter

Klimatiltak i grisefjøset

Klimatiltak i grisefjøset

Klimaavtrykket i svineproduksjonen er hovedsakelig fra foret. Grisen er ikke drøvtygger og produserer ikke mye metan slik som storfe gjør. ...
Bytte til LED-lys

Bytte til LED-lys

Skifte av lysarmaturer fra gamle typer til moderne LED kan spare ca 50% av energien. I de fleste bygninger er det en form for damplamper, ...