flexile-white-logo

Klimaspillet forslag til læreren

I arbeidet med spillet for elevene, tenker vi først at de trenger bli litt kjent med navigering og sider. Deretter kan elevene endre og se hva som skjer i forhold til klimaavtrykk på gården. Som siste oppgave kan de fordype seg i ett eller flere av tiltakene til forbedringer.

Oppgave 1:

For å bli kjent med spillet er å se innom de fem områdene kryss av ett tiltak i hvert område og deretter gå til «Gården totalt» for å se virkningen av de tiltakene du har valgt.

Oppgave 2:

Gå inn i klimaspillet, velg: «Mine egne tall» og endre antall dyr og antall dekar til en gård du kjenner. Deretter velger du noen tiltak som er relevante for den.

Oppgave 3:

Velg deg ett spesielt tiltak og finn ut mer om dette. Er faktorene for regnestykkene riktige? Hva må en tenke på og hva er kostnaden med tiltaket?

Det kan være varianter av disse slik at elevene kan få et bestemt antall tiltak som de kan få velge og prøve å få best mulig resultat. Felles kan dere sammenligne resultatene og kåre en vinner i klassen.

Læreren eller elevene kan velge ut noen tiltak som de kan fordype seg i og lære mer om. Det er litt variabelt hvor mye bakgrunnsinfo vi har fått lagt inn under hvert tiltak. Her må nok eleven og læreren også lete opp andre kilder. Hvis dere finner gode videoer eller presentasjoner, må dere gjerne sende til oss, så kan vi legge dette inn. (mail: gunlarn@trondelagfylke.no)

Husk at hvis de endrer noe av tallene husker programmet dette til de lukker nettleseren – men neste gang de starter opp er endringene borte. De må ta utskrift eller notere om de ønsker å ta vare på sine tall.

23. mars 2023

Se flere prosjekter

Klimatiltak i grisefjøset

Klimatiltak i grisefjøset

Klimaavtrykket i svineproduksjonen er hovedsakelig fra foret. Grisen er ikke drøvtygger og produserer ikke mye metan slik som storfe gjør. ...
Bytte til LED-lys

Bytte til LED-lys

Skifte av lysarmaturer fra gamle typer til moderne LED kan spare ca 50% av energien. I de fleste bygninger er det en form for damplamper, ...
Melketank gjenvinne varme

Melketank gjenvinne varme

Melka må kjøles og denne varmeenergien kan gjenvinnes og brukes til forvarming av drikkevann og tappevann. Krever noe mer utstyr og dermed ...