flexile-white-logo

Klimatiltak i grisefjøset

Klimaavtrykket i svineproduksjonen er hovedsakelig fra foret. Grisen er ikke drøvtygger og produserer ikke mye metan slik som storfe gjør. Handtering av gjødsel kan bety en del, både lagring og spredning vil påvirke tap av nitrogen og klimagassen lystgass.

Ett av tiltakene har vi kalt «bedre forutnyttelse og dyrehelse» Dette kan oppnås med tiltak i ordinære besetninger, men det er også et spesielt program og system som kalles SPF besetninger. Der er det strenge krav til at griser og bygninger skal være fri for smitte av noen bestemte sjukdommer. På grunn av dette må det være en karantenetid med tomme hus og dette har også en kostnad.

Se video om temaet

Om SPF gris fra Nortura

Les mer om temaet

Friskere gris med SPF fra Norsvin

SPF-satsing utfordring og muligheter fra Svineportalen.no

23. mars 2023

Se flere prosjekter

Bytte til LED-lys

Bytte til LED-lys

Skifte av lysarmaturer fra gamle typer til moderne LED kan spare ca 50% av energien. I de fleste bygninger er det en form for damplamper, ...
Melketank gjenvinne varme

Melketank gjenvinne varme

Melka må kjøles og denne varmeenergien kan gjenvinnes og brukes til forvarming av drikkevann og tappevann. Krever noe mer utstyr og dermed ...