flexile-white-logo
Transport av rå biogass

Transport av rå biogass

Kan produksjon av rågass på flere gårdsanlegg med inntransport av rågass til oppgraderingsanlegg være et alternativ til store biogassanlegg med egne oppgraderingsanlegg? Dette var spørsmålet vi stilte NORSØK og SINTEF i 2021. Det er stadig større ønske om anlegg for...