flexile-white-logo
Jordkarbonets hemmeligheter

Jordkarbonets hemmeligheter

Noen av landets fremste forskere på jordkarbon, jordmikrober og biokull var innledere på webinaret Jordkarbonets hemmeligheter – om karbonbinding, biokull og FoU 3. juni 2020. Vi ønsket å vise fram hva vi vet og hva vi ikke vet om hvordan vi kan binde mer...
Hva er biokull?

Hva er biokull?

Biokull er trekull som framstilles ved å varme opp biomasse som for eksempel flis og halm ved høy varme og begrenset tilgang på oksygen. Prosessen kalles pyrolyse. Ved å tilsette biokull til jorda, forbedres jordas egenskaper på mange områder. Biokull har følgende...
Biokull er et karbonlager

Biokull er et karbonlager

Biokull er samlebetegnelsen på forkullet biomasse som oppstår gjennom ufullstendig forbrenning på høye temperaturer uten eller med liten tilgang på oksygen. Biokull kan ligne på grillkull og lages ved at organisk materiale varmes opp til 400-700 °C ved liten tilgang...