flexile-white-logo
Jordkarbonets hemmeligheter

Jordkarbonets hemmeligheter

Noen av landets fremste forskere på jordkarbon, jordmikrober og biokull var innledere på webinaret Jordkarbonets hemmeligheter – om karbonbinding, biokull og FoU 3. juni 2020. Vi ønsket å vise fram hva vi vet og hva vi ikke vet om hvordan vi kan binde mer...
Jordforbedrende vekster

Jordforbedrende vekster

På Mære har vi over flere år gjort praktisk uttesting med innsåing av ulike fangvekster i korn med tanke på jordforbedring og fangst av overskuddsnæring. Såingen er gjort på ulike tidspunkt og med ulikt utstyr (ugrasharv med såfrøaggregat og drone). Utfordringen har...
Vekstskifte

Vekstskifte

Vekstskiftet på Mære består av 3-5 år med eng og 1 år bygg. Vi har også raigras, potet, havre og grønnforvekster i vekstskiftet på deler av arealet. I engåra bruker vi ofte å så i ekstra engfrø for å beholde god plantevekst. Etter at landbruket ble mer spesialisert i...
Kunsten å lage god kompost

Kunsten å lage god kompost

På gårdsbruket har vi mye organisk avfall f. eks talle, fôrrester og rester fra tomatplantene. Vi ønsker å ta vare på disse restene og gjøre det om til god jord i en kompost. Kompostering krever god kunnskap for å lykkes og vi har hentet fagressurser fra Sogn for å...
Regenerativt landbruk

Regenerativt landbruk

For å motvirke klima- og miljøtrusler, må landbruket tenke nytt verden over. Regenerativt landbruk er et viktig tiltak i så måte. Det er en metode for å gi nytt liv til jordsmonnet. Bønder i Australia, USA, Afrika og mange andre land har tatt i bruk metoder der man...