flexile-white-logo
Kunsten å lage god kompost

Kunsten å lage god kompost

På gårdsbruket har vi mye organisk avfall f. eks talle, fôrrester og rester fra tomatplantene. Vi ønsker å ta vare på disse restene og gjøre det om til god jord i en kompost. Kompostering krever god kunnskap for å lykkes og vi har hentet fagressurser fra Sogn for å...
Kompostering

Kompostering

En økende interesse for å resirkulere og ta vare på ressurser, sammen med ønske om å lagre mer karbon i jordsmonnet, gjør at det er interessant å se på kompostering som metode for å ta vare på det som vi har ansett som avfallsprodukt fra gårdsbruk. I Mærepodden denne...