flexile-white-logo

El-kjel

El-kjelen vil varme vann eller luft direkte med elektrisk energi, utnyttelsen av energien er god og kan være et enkelt og godt tiltak om vi ønsker å bytte ut fossile varmekilder. Klimaeffekten avhenger mye av hvordan vi vurderer opprinnelsen til strømmen som brukes og eventuelt hva slags varmekilde den erstatter. En annen utfordring er om det er nok strøm tilgjengelig på gården eller om det må en ny trafo eller nye linjer til.

9. mars 2023

Se flere prosjekter

Klimatiltak i grisefjøset

Klimatiltak i grisefjøset

Klimaavtrykket i svineproduksjonen er hovedsakelig fra foret. Grisen er ikke drøvtygger og produserer ikke mye metan slik som storfe gjør. ...
Bytte til LED-lys

Bytte til LED-lys

Skifte av lysarmaturer fra gamle typer til moderne LED kan spare ca 50% av energien. I de fleste bygninger er det en form for damplamper, ...