flexile-white-logo

Se hva vi jobber med

Prosjekter

Vi har mange spennende prosjekter her på Mære, alle med et felles mål om å redusere klimagassutslippene fra landbruket.

Naturbeiter og karbonlagring

Naturbeiter og karbonlagring

Studier fra andre land tyder på at beitebruk fører til økt lagring av karbon i beitemark. Dette gjelder særlig for naturbeiter, der beitemarkene ...
Kompostering

Kompostering

En økende interesse for å resirkulere og ta vare på ressurser, sammen med ønske om å lagre mer karbon i jordsmonnet, gjør at det er interessant ...
Solceller på tak

Solceller på tak

På Mære har vi tre solcelleanlegg på tak, ett på ammekufjøset, ett på hybelhuset, og ett anlegg på den nye stallen. Anlegget på ammekufjøset er ...
Hybelhuset er et passivhus

Hybelhuset er et passivhus

Nytt hybelbygg stod ferdig i 2018 og har plass for 40 elever. Et passivhus er et bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenligna med ...
Biokull er et karbonlager

Biokull er et karbonlager

Biokull er samlebetegnelsen på forkullet biomasse som oppstår gjennom ufullstendig forbrenning på høye temperaturer uten eller med liten tilgang ...