flexile-white-logo

Se hva vi jobber med

Prosjekter

Vi har mange spennende prosjekter her på Mære, alle med et felles mål om å redusere klimagassutslippene fra landbruket.

Transport av rå biogass

Transport av rå biogass

Kan produksjon av rågass på flere gårdsanlegg med inntransport av rågass til oppgraderingsanlegg være et alternativ til store biogassanlegg med ...
Griseløftet

Griseløftet

Forsøk utført på Mære, som en del av forskningsprosjektet "Griseløftet". Målet med prosjektet er å få til enda bedre dyrevelferd hos norske ...
Halm som biobrensel

Halm som biobrensel

Halm kan brukes til strø, fòr, og til produksjon av biovarme. Bruken av halm som bioenergi har vært økende de siste ti-årene. Mange gårdbrukere ...
Longevity-prosjektet 

Longevity-prosjektet 

Dette er ett prosjekt som er styrt av Norsvin, selskapet som er ansvarlig for avl på gris i Norge. Målet med prosjektet er å finne egenskaper ...
Å ta ut metan fra fjøslufta

Å ta ut metan fra fjøslufta

Vi har vært vertskap for Zero Emission Cowshed (ZEC), et forskningsprosjekt som SINTEF, Nord universitet og Fjøsmiljø AS eier. Målet med ...