flexile-white-logo
Klimatiltak i grisefjøset

Klimatiltak i grisefjøset

Klimaavtrykket i svineproduksjonen er hovedsakelig fra foret. Grisen er ikke drøvtygger og produserer ikke mye metan slik som storfe gjør. Handtering av gjødsel kan bety en del, både lagring og spredning vil påvirke tap av nitrogen og klimagassen lystgass. Ett av...
Klimaspillet forslag til læreren

Klimaspillet forslag til læreren

I arbeidet med spillet for elevene, tenker vi først at de trenger bli litt kjent med navigering og sider. Deretter kan elevene endre og se hva som skjer i forhold til klimaavtrykk på gården. Som siste oppgave kan de fordype seg i ett eller flere av tiltakene til...
Bytte til LED-lys

Bytte til LED-lys

Skifte av lysarmaturer fra gamle typer til moderne LED kan spare ca 50% av energien. I de fleste bygninger er det en form for damplamper, lysstoffrør eller halogen og selv om det er godt lysutbytte fra dem er LED etter hvert blitt så mye bedre. Husdyrrom, oppholdsrom...
Melketank gjenvinne varme

Melketank gjenvinne varme

Melka må kjøles og denne varmeenergien kan gjenvinnes og brukes til forvarming av drikkevann og tappevann. Krever noe mer utstyr og dermed ekstra investering. For nye melketanker er dette vanlig utstyr Temperaturen skal kjøles ned fra 38°C til 3,5°C og denne varmen...
Redusert dieselforbruk

Redusert dieselforbruk

Dieselforbruket på gården kommer fra kjøring med traktor eller skurtreskere. I tillegg kan det brukes til oppvarming men det ser vi ikke på her. Biodiesel er et alternativ, men prisen har hittil vært for høy. Økonomisk kjøring Flere forsøk har vist at en kan klare...