flexile-white-logo
Vi bygger i tre

Vi bygger i tre

Å bygge i tre gir en stor klimagevinst. Da vi skulle bygge nytt melkefjøs var det en selvfølge at mest mulig av bygget skulle settes opp i tre. – Det var aldri noe spørsmål om vi skulle bygge i tre da vi begynte planleggingen av nytt melkefjøs i 2015. Vi ønsket å...
Nullutslippsgården i ZEN

Nullutslippsgården i ZEN

Vår ambisjon er å nærme oss nullutslipp fra vår gårdsdrift. Gjennom tett samarbeid med ulike kunnskapsmiljø skal vi i årene framover jobbe mot nullutslipp både i bygg, på energibruk, tiltak i fjøset og tiltak ute på åkeren. Mære er pilotområde i ZEN (Zero Emission...
Solceller på tak

Solceller på tak

På Mære har vi tre solcelleanlegg på tak, ett på ammekufjøset, ett på hybelhuset, og ett anlegg på den nye stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg.Solcellene utgjør en integrert del av sjølve taket. På hybelhuset og stallen er solcellene lagt oppå...