flexile-white-logo
Norsk rødt fe blir grønnere!

Norsk rødt fe blir grønnere!

Avlsselskapet Geno avler frem ei melkeku med mindre metanutslipp. «Klimabidraget kan kanskje bli så mye som 10% lavere utslipp fra melkeproduksjon i løpet av en 10 års periode, og lykkes vi kan vi redusere utslipp som utgjør et betydelig bidrag av landbrukets samlede...
Å ta ut metan fra fjøslufta

Å ta ut metan fra fjøslufta

Vi har vært vertskap for Zero Emission Cowshed (ZEC), et forskningsprosjekt som SINTEF, Nord universitet og Fjøsmiljø AS eier. Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp fra fjøs ved å omdanne metan (CH4) til Karbondioksid (CO2) gjennom katalytisk...