flexile-white-logo
Beiting og karbonbinding

Beiting og karbonbinding

Studier fra andre land tyder på at beitebruk fører til økt lagring av karbon i beitemark. Dette gjelder særlig for naturbeiter. Beitemarkene må ikke pløyes og de må drives uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Dette vil over tid føre til stort biologisk mangfold...
En glad gris

En glad gris

Vi får en mer fornøyd gris om vi tilfører rotemateriale som for eksempel høy, halm, torv eller pellets. Ellen Marie Rosvold er forsker ved Nord universitet. Hun har på oppdrag fra NMBU registrert hvordan slaktegris reagerer på ulike typer rotemateriale. I denne...
Norsk rødt fe blir grønnere!

Norsk rødt fe blir grønnere!

Avlsselskapet Geno avler frem ei melkeku med mindre metanutslipp. «Klimabidraget kan kanskje bli så mye som 10% lavere utslipp fra melkeproduksjon i løpet av en 10 års periode, og lykkes vi kan vi redusere utslipp som utgjør et betydelig bidrag av landbrukets samlede...
Kraftfôrforsøk i grisehuset

Kraftfôrforsøk i grisehuset

I grisehuset på Mære gjennomfører vi forsøk med nytt FORMAT kraftfôr til diende purker på oppdrag fra Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Fôrutvikling. Disse forsøka pågår kontinuerlig. I 2013 lanserte felleskjøpet ett helt nytt konsept fôr til purker, basert på...