flexile-white-logo

Artikler knyttet til klimaspillet

Klimatiltak i grisefjøset

Klimatiltak i grisefjøset

Klimaavtrykket i svineproduksjonen er hovedsakelig fra foret. Grisen er ikke drøvtygger og produserer ikke mye metan slik som storfe gjør. ...
Bytte til LED-lys

Bytte til LED-lys

Skifte av lysarmaturer fra gamle typer til moderne LED kan spare ca 50% av energien. I de fleste bygninger er det en form for damplamper, ...
Melketank gjenvinne varme

Melketank gjenvinne varme

Melka må kjøles og denne varmeenergien kan gjenvinnes og brukes til forvarming av drikkevann og tappevann. Krever noe mer utstyr og dermed ...
Redusert dieselforbruk

Redusert dieselforbruk

Dieselforbruket på gården kommer fra kjøring med traktor eller skurtreskere. I tillegg kan det brukes til oppvarming men det ser vi ikke på her. ...
Klimatiltak gjødsling

Klimatiltak gjødsling

Når vi driver planteproduksjon, vil vi tape noe lystgass (N2O), metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Lystgass dannes i jorda når det er vått ...
Klimatiltak i melkefjøset

Klimatiltak i melkefjøset

Kua har fire mager og tygger drøv, og det er denne egenskapen som gjør at storfe slipper ut metan. Dette er en naturlig prosess i naturen som ...
El-kjel

El-kjel

El-kjelen vil varme vann eller luft direkte med elektrisk energi, utnyttelsen av energien er god og kan være et enkelt og godt tiltak om vi ...
Varmepumper

Varmepumper

Varmepumper kan hente energi fra ulike energikilder; uteluft, sjøvann, avløpsvann, borehull, kjøling av melk, lager og bygg. Energikildene ...

Biogassproduksjon i landbruket

Ved nedbryting av organisk materiale uten tilgang på oksygen (anaerobe forhold) dannes biogass. Det dannes derfor en del biogass ved nedbryting ...
Solceller i landbruket 

Solceller i landbruket 

Solceller omdanner solenergi direkte til elektrisk energi. Energien kan brukes direkte i elektriske apparater, lagres i batterier, eller ...